News center资讯中心

125587

资讯中心

大时代多少蓬莱旧事,空回首、烟霭纷纷

作者:大时代娱乐2017-12-19

满庭芳·山抹微云【宋】秦不雅不雅

山抹微云,天连衰草,画角声断谯门。

暂停征棹,聊共引离尊。

若干蓬莱旧事,空回想、烟霭纷繁。

朝阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。

断魂。当此际,喷喷鼻囊暗解,罗带轻分。

谩博得、青楼薄幸名存。

此去甚么时辰见也,襟袖上、空惹啼痕。

伤情处,高城望断,灯火已傍晚。

注释

满庭芳:词牌名。双调九十五字,前片四平韵,后片五平韵。

连:一作“黏”。

谯门:城门。

引:举。尊:酒杯。

蓬莱旧事:男女爱情的旧事。

烟霭(ǎi):指云雾。

断魂:刻画因哀思或欢愉到顶点而心神恍忽不知所以的模样。

谩(màn):枉然。薄幸:痴情。

译文

会稽山上,云朵淡淡的像是水墨画中轻抹上去的一半;越州城外,衰草如烟,无量无边。城门楼上的号角声,时断时续。在北归的客船上,与歌妓举杯共饮,聊以话别。回想若干男女间情事,此刻已化作缕缕烟云散掉落而去。面前朝阳西下,万点寒鸦点缀着天空,一弯流水盘绕着孤村。

哀思之际又有柔情密意,心神恍忽下,解开腰间的系带,取下喷喷鼻囊。枉然博得青楼中痴情的名声罢了。此一去,不知甚么时辰重逢?离其他泪水沾湿了衣衿与袖口。恰是哀痛悲情的时辰,城已不见,万家灯火已起,天色已入傍晚。

赏析

这首《满庭芳》是秦不雅不雅最超卓的词作之一。起拍末尾“山抹微云,天连衰草”,雅俗共赏,只此一个对句,便足以流芳词史了。一个“抹”字出语新奇,别成心趣。“抹”字本意,就是用别一个色彩,掩去了本来的底色之谓。传说,唐德宗贞元时阅考卷,遇有词理不通的,他便“浓笔抹之至尾”。至于现代女流,则不时要“涂脂抹粉”亦即用脂红别色以掩素面本容之义。

这首词笔法高超还神韵深长,至情至性而境地超凡,非专心体味,不克不及得其妙也。后,秦不雅不雅是以得名“山抹微云君”。

秦不雅不雅(1049-1100)字太虚,又字少游,别号邗沟居士,世称淮海师长教员。汉族,北宋高邮(今江苏)人,官至太学博士,国史馆编修。秦不雅不雅一 生盘曲,所写诗词,高古沉重,依托出身,动听至深。

标签:大时代娱乐  大时代娱乐平台 大时代娱乐注册 大时代平台登录
友情链接: 大时代娱乐 网站地图
地址:上海
Copyright © 2014-2020【大时代娱乐】版权所有